DD HraniceDD Hranice
DD Hranice
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor

Další dárci a podporovatelé

Česká kulturně vzdělávací nadace

Gymnázium Hranice

Vosíme.cz Hranice

Zdeněk Babáček

Eva Majsnerová

Ing. Jakub Flajšar

Historie dětského domova

Budova nynějšího dětského domova byla postavena v roce 1927 jako zařízení, kde byli umísťováni váleční sirotci. V dalších letech zde vznikl Okresní dětský domov, který se v roce 1958 sloučil se Zvláštní školou v Hranicích a vznikla Zvláštní škola internátní. Ředitelem byl ustanoven p. František Knot.
Výchovná práce probíhala ve výchovných skupinách, děti navštěvovaly zájmové kroužky nejen v domově ale i ve škole. Od roku 1966 se začaly pořádat prázdninové výměny s dětmi v Bystřici pod Hostýnem, Zašové. Později v letech 1976/77  i výměna dětmi z Trenčína.
Od roku 1966/67 mohly děti navštěvovat o víkendech rodiče, jelikož byly zavedeny volné soboty.


Během let se uskutečnilo několik stavebních úprav.

  • 1973/74 bylo zavedeno ústřední topení
  • 1974 oprava el. instalace
  • 1976/77 bylo postaveno u budovy hřiště
  • 1978 zahájena přestavba, domov dočasně přestěhován do budovy ZDŠ v Klokočí
  • Vánoce 1982 již v přestavěné budově na Purgešové ul., plně dokončeno v  březenu 1983
  • 2005/2006 se začaly budovat buňky rodinného typu
  • 2006/2007 dokončení úpravy poslední rodinné  buňky