DD HraniceDD Hranice
DD Hranice
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor

Další dárci a podporovatelé

Česká kulturně vzdělávací nadace

Gymnázium Hranice

Vosíme.cz Hranice

Zdeněk Babáček

Eva Majsnerová

Ing. Jakub Flajšar

Projekty, granty

Grantový program „Bertík pomáhá 2023“

Hlavním cílem projektu Nadačního fondu Albert je zkvalitnit a vytvořit podmínky pro zájmové vzdělávání dětí a vyvíjet tak touhu po smysluplném využívání volného času. Projekt probíhá od roku 2017 a každoročně nám fond od tohoto roku přispívá částkou od 40 – 60 tis. korun. Finanční prostředky jsou využívány na volnočasové aktivity dětí, jako jsou kroužky, adaptační kurzy, letní táborové aktivity dětí, zimní lyžařské pobyty, školy v přírodě …

 

Projekt „Comenius“

Nadace Terezy Maxové v rámci projektu „Comenius“ pravidelně, již od roku 2018, poskytuje naší organizaci finanční částku v rozmezí 40 – 60 tis. korun ročně na doučování a psychologickou péči pro naše klienty. Dále tato nadace dle našich potřeb přispěla i na startovací byt nebo volnočasové aktivity dětí.

Pro rok 2023 – 2024 je finanční příspěvek určen k uhrazení psychoterapie, školních pobytových akcí a jiných potřeb související se školou, hlavně pro studenty 1. ročníků středních škol a učilišť.

 

Grantový program „Start do života“

Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky poskytuje naší organizaci od roku 2020 účelový finanční dar na úhradu nákladů související se studiem na vysoké škole jedné naší studentky. Z těchto finančních prostředků bylo studentce hrazeno ubytování na koleji, cestovné do školy a všechny potřebné učební pomůcky, knihy a potřeby pro toto studium. Díky jejich podpoře na jaře 2023 úspěšně zakončila toto studium bakalářským titulem na Slezské univerzitě v Karviné, obor cestovní ruch. Ve školním roce 2023/2024 pokračuje v magisterském studiu ekonomického směru na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Během roku 2023 byla do programu zařazena druhá naše klientka, která studuje na soukromé Střední škole cestovního ruchu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Rožnově pod Radhoštěm, obor hotelnictví a turismus. Ve školním roce 2023/2024 úspěšně pokračuje ve druhém ročníku. Také této studentce nadace proplácí veškeré potřeby pro studium.

 

Grantový program „Chytrá škola“

V dubnu 2023 připravila Nadace O2 pro děti i vychovatele v rámci projektu „Chytrá škola“ seminář Virtuální drogy E- bezpečí. Projekt probíhal formou prožitkových lekcí, které našim dětem i vychovatelům ukázaly, jak správně komunikovat na internetu, co je internetová šikana, kyberšikana a kybergrooming.

Účastníci shlédli zajímavá videa, vyplňovali pracovní listy, aktivně se zapojovali do diskusí. Jednotlivé kazuistiky v nich zanechaly hlubokou odezvu. Také jsme obdrželi odborná videa k výše uvedeným tématům, která si můžeme s dětmi kdykoliv přehrát a vracet se k nim.