DD HraniceDD Hranice
DD Hranice

Projekty, granty

Program „Bertík pomáhá“ je zaměřen na pomoc dětem z dětských domovů (2017)

 

V roce 2017 jsme byli opět úspěšní v podání žádosti o finanční příspěvek Nadačního fondu Albert. V hlasování veřejnosti jsme zvítězili a získali jsme podporu 55 tis. Kč. Finanční příspěvek jsme získali na volnočasové aktivity dětí (kroužky: kynologický, street dance a hip hop, cvičení na závěsné síti, gymnastika, myslivecký, pěvecký sbor, výtvarné dílny, šperkování, taneční, míčové hry a judo), dále se děti mohly zúčastnit plaveckých výcviků, adaptačních kurzů, 2 dívky navštěvovaly ZUŠ – hru na příčnou a zobcovou flétnu, 1 chlapec získal i řidičský průkaz.

Do projektu bylo zařazeno celkem 25 dětí. Volba volnočasové aktivity byla dobrovolná, děti si vybíraly podle svého zájmu a schopností. Velkou oblibu si získalo judo, které nejdříve navštěvoval 1 chlapec a v konečné fázi projektu se tomuto sportu věnuje 7 dětí, včetně 1 dívenky. O tom, jaké sklízíme úspěchy, psal i místní deník Hranický týden a také byla natočena krátká reportáž s naším úspěšným judistou do regionální televize.

Každé dítě má právo prožít šťastné a bezstarostné dětství, mít svá přání a sny. Tímto projektem jsme chtěli dětem alespoň částečně vynahradit to, co jim osudem nebylo dopřáno. Cílem bylo také vyvíjet u dětí touhu po smysluplném využití volného času, čímž lze předcházet sociálně patologickým jevům. V neposlední řadě má účast dětí v kroužcích mimo dětský domov vliv na jejich socializaci do společnosti, rozvoj individuálních schopností a talentu.

Do programů Nadačního fondu Albert se zapojujeme již od roku 2010. Na základě schválených projektů jsme od začátku spolupráce získali 280 tis. Kč. S radostí můžeme také uvést, že jsme díky hlasování, které proběhlo v obchodních řetězcích Albert, byli úspěšní i v letošním roce a získali jsme na volnočasové aktivity, kurzy a výcviky 55 tis. Kč. Všem, kteří pro náš projekt hlasovali, děkujeme.

ředitelka DD

         

 

Grantový program "Postav se na vlastní nohy"

V měsíci říjnu a listopadu 2016 jsme se s dětmi zúčastnili projektu Postav se na vlastní nohy pořádaným neziskovou organizací Spolu dětem. Projekt obsahoval celkem 3 školení, která probíhala v Praze a která se zaměřovala na nácvik různých situací a praktických dovedností s cílem připravit děti v dospívajícím věku na odchod z dětského domova. Každé školení se věnovalo určitému tématu, přičemž děti se postupně seznamovaly s problematikou financí, práce a bydlení. Jednotlivá školení byla vždy něčím jiná a zajímavá. V oblasti financí děti navštívili pracovníci z oblasti finančního poradenství, v oblasti zaměstnání za dětmi dorazili personalisté z různých firem a děti si zkoušely pracovní pohovory se všemi náležitostmi. Nejzajímavější byla ovšem oblast bydlení, která spočívala především v exkurzích do různých zařízení. Ty proběhly jednak v Domě na půl cesty a v Armádě spásy, ale také formou komentované prohlídky s mužem, který žil řadu let na ulici a který tyto prohlídky provádí pod záštitou organizace Pragulic. Účast na tomto projektu byla velmi přínosná jak pro děti, tak i pro vychovatele, na děti čekala spousta zábavných her a aktivit a kromě nových přátelství si děti odvezly i řadu cenných rad a informací.

Grantový program "Bertík"

"Co dělám, když se neučím - já se nudit neumím"

Podpořeno bylo celkem 15 dětí. Děti navštěvovaly sportovní, hudební, tanecní a výtvarné kroužky.

"Získání řidičského průkazu pro dospívající děti před odchodem z dětského domova"

Podpořeny byly celkem 3 děti.

„Kdo si hraje, nezlobí!“

Kroužky dětí hrazeny z grantového programu ve šk.r. 2012/13

Podpořeno bylo celkem 17 dětí. Děti navštěvovaly sportovní, taneční, výtvarné a hudební kroužky.

Projekt "Na druhém břehu"

Informace o projektu.

Projekt "Krok k samostatné budoucnosti"

Informace o projektu.

Projekt "Tam za řekou čeká život"

Informace o projektu.

Projekt "Prolomit vlny"

Informace o projektu.